• Carolina Falkholt
  Train of Thoughts, 2017

 • William Forsythe
  Nowhere and Everywhere, 2015

 • Maria Hassabi
  PLASTIC, 2016

 • Sonia Khurana
  Logic of Birds, 2006

 • Eric Lennarth
  Miljöaktiverare,
  1987–2017

 • Éva Mag
  Hinder, 2017

 • Mammalian Diving Reflex
  These Are the People in Your Neighbourhood, 2012

 • One-Minute Sculpture, 2017

 • Peter Mills
  Den kosmiska havsträdgårdspassagen, 2017

 • Henrik Plenge Jakobsen
  If the People Have No Bread Let Them Eat Cake, 2002

 • Carolina Falkholt
  Train of Thoughts, 2017

 • William Forsythe
  Nowhere and Everywhere, 2015

 • Maria Hassabi
  PLASTIC, 2016

 • Sonia Khurana
  Logic of Birds, 2006

 • Eric Lennarth
  Miljöaktiverare,
  1987–2017

 • Éva Mag
  Hinder, 2017

 • Mammalian Diving Reflex
  These Are the People in Your Neighbourhood, 2012

 • One-Minute Sculpture, 2017

 • Peter Mills
  Den kosmiska havsträdgårdspassagen, 2017

 • Henrik Plenge Jakobsen
  If the People Have No Bread Let Them Eat Cake, 2002

 • Carolina Falkholt
  Train of Thoughts, 2017

 • William Forsythe
  Nowhere and Everywhere, 2015

 • Maria Hassabi
  PLASTIC, 2016

 • Sonia Khurana
  Logic of Birds, 2006

 • Eric Lennarth
  Miljöaktiverare,
  1987–2017

 • Éva Mag
  Hinder, 2017

 • Mammalian Diving Reflex
  These Are the People in Your Neighbourhood, 2012

 • One-Minute Sculpture, 2017

 • Peter Mills
  Den kosmiska havsträdgårdspassagen, 2017

 • Henrik Plenge Jakobsen
  If the People Have No Bread Let Them Eat Cake, 2002

 • Carolina Falkholt
  Train of Thoughts, 2017

 • William Forsythe
  Nowhere and Everywhere, 2015

 • Maria Hassabi
  PLASTIC, 2016

 • Sonia Khurana
  Logic of Birds, 2006

 • Eric Lennarth
  Miljöaktiverare,
  1987–2017

 • Éva Mag
  Hinder, 2017

 • Mammalian Diving Reflex
  These Are the People in Your Neighbourhood, 2012

 • One-Minute Sculpture, 2017

 • Peter Mills
  Den kosmiska havsträdgårdspassagen, 2017

 • Henrik Plenge Jakobsen
  If the People Have No Bread Let Them Eat Cake, 2002

Konst 2017

Jennifer Forsberg – Jordränta

Tid30 sep – 22 dec
Medverkande Jennifer Forsberg
Curator Filippa Forsberg

2017 expanderar Wanås Konst i tid och rum. Jennifer Forsberg, som är verksam på Österlen i Skåne, visar sitt projekt Jordränta i konsthallen, 30 sep–22 dec. Utställningen är kopplad till Bästa Biennalens program, med höstlovsworkshop och temat Kaos, 28 okt–5 nov.

Lera är ett material med stor spännvidd och ett slags språk, argumenterar keramikern Mårten Medbo i avhandlingen Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Han skriver att leran som kommunikation kan liknas vid vårt kroppsspråk eller barnets språk. I Jennifer Forsbergs kontrasterande bildspråk, där miniatyrer ställs mot svällande, organiska och växande former, talar leran med taktilitet och närvaro, genom materialets fysikalitet och hantverkets skicklighet. Hon beskriver själv hur hon är intresserad av hur material, form och yta fungerar som språk. Jag söker snarare dialog med betraktarens fysiska förståelse än med den förståelse vi kopplar till orden.”

Jennifers konstnärskap präglas av en vilja att rekonstruera och rekontextualisera. Bruksföremål som bord, hus, stegar, lampor och kärl är ofta del av hennes gestaltningar, men inte alltid i sina vanliga skepnader. I stället presenteras de ofta i en överväldigande mängd, i förändrad skala eller i ett sammanhang som känns ömsom bekant och ömsom skavande.  

I arbetskläder och med skit under naglarna gräver Jennifer i Wanås ljumma mark med skiftande lager av lera. Arbetet påbörjades mer än ett år innan hennes utställning öppnar. Det fysiska arbetet ligger Jennifer nära till hands, nyfikenhet och lust väcks av vad jorden kan ge henne. ”Jag måste hitta min inspiration när jag är i rörelse, i praktiskt arbete. Jag har upptäckt att min lust stiger ur kroppen snarare än ur tanken. Den finns i något mycket fysiskt”, säger hon.

Som motpol till den fysiska rörelsen och det intuitiva beslutsfattandet finns lerans tröghet och motstånd. Den skapar möjlighet till reflektion och eftertanke; tillåtelse till paus för att formulera och omformulera, för att finna takten mellan tanken och handen. Som konstnär och konsthantverkare talar hon om bandet mellan det fysiska arbetet i att förändra ett material och den tid man måste tillåta processen att ta. 

Utställningens titel, Jordränta, är från början en ekonomisk term, en transaktion, som Jennifer vidgar och ger en ny innebörd. För henne blir ordet ett begrepp som beskriver en större historia som inte alltid berättas. Hon använder det som en metafor för arbetets frukt men också dess pris, en del av historien som ofta går förlorad i det fördolda. 

I sin konstnärliga process har hon låtit Wanås historia fått bli meningsbärande i materialet och arbetet. Hon har sakta närmat sig platsen. Komplexiteten i relationerna mellan alla de människor som en gång arbetade och bodde på godset fascinerar henne och är utgångspunkt för hennes gestaltning. Att man i en sorts symbios både behövde och behövdes. Jennifer återkommer till att jor-den binder samman, rik som fattig, och att vi alla är och ständigt förblir i skuld till den mark som vi brukar. ”Jag intresserar mig för den dagliga rutinen, upprepningen, nötandet. Många timmar, många människor, många liv – den historien talar till mig”, kommenterar hon. –Filippa Forsberg

Jennifer Forsberg

Jennifer Forsberg (född 1970, verksam i Eljaröd) är keramiker och skulptör, utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg samt Konstakademien i Reykjavík, Island. I hennes skulpturer är leran i centrum. Med flytande och svällande former laborerar hon med tyngd, rörelse och upplevelsen av olika ytskikt. Hon har haft separatutställningar på bland annat Blås & Knåda i Stockholm (2002), Tjörnedala konsthall i Baskemölla (2007), Sölvesborgs konsthall (2010) och Galleri Mårtensson & Persson i Båstad (2014). Hon har skapat flera offentliga skulpturer och gestaltningar, både inomhus och utomhus. I konstverket Guld till Eslöv (2011) gjorde hon gestaltningar till ett äventyrsbad och andra offentliga gestaltningar kan ses i Farsta, Gislaved, Järfälla, Täby, Växjö och Örebro. Sedan 2008 är hon rektor på Österlenskolan för konst och design i Simrishamn.