• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konst 2017

SculptureMotion

Tid7 maj – 5 nov 2017
Medverkande Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Sonia Khurana (IN), Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (DE/CA)
Curator Elisabeth Millqvist

Rörelse är temat när Wanås Konst öppnar SculptureMotion den 7 maj och utställningarna firar 30 år. SculptureMotion samlar verk som utforskar skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling. I utställningen medverkar sex svenska, nordiska och internationella konstnärer, varav en konstnärsgrupp, och den omfattar även rörlig bild och performance. Konstnärerna utgår från rörelse – adderar, är, återger rörelse, är minnen av rörelse, och lyfter fram ordets dubbla betydelse – fysisk rörelse, men också rörelse som en sammanslutning som vill påverka. En av världens främsta koreografer, William Forsythe, visar för första gången koreografiska objekt i Sverige och utställningen introducerar även Sonia Khurana, som med video och performance låter stillhet bli aktivitet. I utställningens program ingår Walk & Talk med William Forsythe, performancehelg med konstnärsgruppen Mammalian Diving Reflex och den documenta-aktuella koreografen Maria Hassabis utomhusperformance Staged

Rörelse står i kontrast till det som skulptur förknippas med – det permanenta och statiska. En som utmanade den uppfattningen var Alexander Calder, som redan 1931 med sina mobiler lät objektet lämna podiet och röra sig fritt i luften framför oss. I utställningen SculptureMotion är William Forsythes konstnärskap utgångspunkt. Medan Calder talade om Objet ballet, talar Forsythe om koreografiska objekt, något han har arbetat med i 20 år. 

Konstverken rymmer slowmotion såväl som action; när en konstnär ber oss att lägga oss ner, uppmanar en annan uppfodrande – Ställ dig up! Med rörelse som tema är en svensk konsthistorisk referens ”Rörelse i konsten” på Moderna Museet 1961 med konstnärer som Alexander Calder och Jean Tinguely. Nu är det är dags att undersöka hur konstnärer tar sig an rörelsen idag, bortom mobil och maskin. Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst.

William Forsythe är en banbrytande koreograf, men i utställningen är det hans koreografiska objekt som står i fokus och som för första gången visas i Sverige. Han vill skapa mening bortanför det vi ser och aktiverar både oss själva och omgivningen. På Wanås fyller han ett rum i konsthallen, sätter naturen i rörelse och skapar ett nytt konstverk, hans första för en skulpturpark. I Nowhere and Everywhere at the Same Time, No. 4 hänger över 400 tyngder i snören från taket, som besökare är det vår uppgift är att ta oss genom rummet utan att snudda vid pendlarna. Utomhus arbetar han med träd i Aviariation och längre ut i parken finns ett helt nytt verk, Underall, 2017. I det senare har Forsythe valt att arbeta med ett övergivet hus, och låter en stilla rörelse stå i centrum. Han adderar rörelse till ett existerande hus, får oss ur balans, och som i många av hans objekt får vi en erfarenhet av oss själva genom att både ha uppmärksammats på rörelse och själva satts i rörelse. 

Inne i konsthallen har Éva Mag arbetat med lera, tyg och metall i skulpturer. För Mag är skulpturerna i rummet inte bara utplacerade utan är en möjlig hinderbana som vi får föreställa oss, byggd utifrån minnen av rörelser och tankar om fysisk och mental styrka. Metallobjekten i hennes rum är placerade för att det ska vara möjligt att förflytta sig längs väggen och uppåt, och göra verklighet av talesättet ”att klättra på väggen”, en metafor för avgrundsdjup ångest och oro. I videon STÄLL DIG UPP! försöker konstnären mödosamt lyfta en tung lerkropp i en kamp utan slut. På konsthallens vind tar Sonia Khurana plats med en video, en instruktion och en pågående performance som alla utgår från den liggande kroppen. Videon Logic of Birds, 2006, är början på ett projekt där hon lägger sig ner på marken på platser runtom i världen, i ett annat verk i parken bjuder hon in besökaren att lägga sig ner och bli en tillfällig skulptur, och i en performativ situation den 17 juni skapar besökarna en stor teckning genom att rita konturerna av varandras kroppar på golvet. 

På en gräsmatta i skulpturparken låter Henrik Plenge Jacobsen betande får bli konst som faktiskt promenerar omkring. Konstverket för samman historia och samtid med referens till ett omtalat motiv från Marie-Antoinetts (1755–1793), idealby, Le hameau de la reine, som möter dagens jordbruk och människans relation till naturen och landskapet. Utanför parkens gränser gestaltar Carolina Falkholt resa och rörelse med sitt storskaliga konstverk Train of Thoughts, en 22 meter lång tågvagn som surrealistiskt tycks ha landat i skogen. Den experimentella konstnärsgruppen Mammalian Diving Reflex lämnar platsen helt och genomför sitt första performanceprojekt i Sverige. I These are the People in Your Neighborhood gör barn visningar i det närbelägna samhället Knislinge helgen 17–18 juni. Helgen blir finalen på tre veckors samarbete där fler lär känna varandra och sin omgivning. Genom Mammalian Diving Reflex medverkan i utställningen lyfts den dubbla betydelsen av rörelse fram, som fysisk term och kollektiv handling för att påverka samhälleligt tillstånd. Konstnärsgruppen beskriver sitt arbete som ”Ideal entertainment for the end of the world”. Deras metod innebär alltid samarbete och involverar ofta lokalbefolkning, barn och unga, som i verket Haircuts By Children, där barn driver en frisersalong, eller i verk där främlingar dansar kind mot kind.

Läs konstnärliga ledaren och curatorn Elisabeth Millqvists introducerande essä till SculptureMotion

 

Läs essän Koreografiska Objekt av William Forsythe

 

Carolina Falkholt

Carolina Falkholt (född 1977, verksam i Göteborg) började måla graffiti när hon gick i gymnasiet. Hon flyttade till New York när hon var i 20-årsåldern och blev känd i graffitivärlden under pseudonymen Blue. Med feministisk utgångspunkt gör hon storskaliga väggmålningar, som ofta behandlar ämnen som kvinnlig sexualitet och kvinnors erfarenhet av våld och förtryck. På Wanås Konst visas Train of Thoughts, en 22 meter lång målad tågvagn, placerad strax utanför parken. Falkholt fick stor uppmärksamhet 2015 med konstverket Övermålningen, som föreställde en vagina, uppförd på en högstadieskola i Nyköping. Med projektet Graffiti Mariestad engagerade hon ett trettiotal konstnärer, för att göra en av världens största graffitimålningar på en nedlagd silo. I Kairo, Egypten, har hon tillsammans med ett kvinnonätverk arbetat med en 300 kvadratmeter stor muralmålning. Hon har haft separat
utställningar på bland annat på Göteborgs Konsthall (2007), Steneby konsthall (2012) och på Eskilstuna konst-museum (2017). Hon skapar musik och har givit ut skivor.

William Forsythe

William Forsythe (född 1949, verksam i Frankfurt) är en amerikansk dansare och koreograf. Sedan 1990-talet har han arbetat med koreografiska objekt – skulpturer och installationer som aktiverar och aktiveras av besökarna. I Wanås konsthall presenteras Nowhere and Everywhere at the Same Time, som visades för första gången i New York 2005. Utomhus aktiverar han träden med Aviariation och visar det platsspecifika Underall. Forsythe är en av världens mest kända, verksamma koreografer. Han började sin karriär som dansare vid Joffrey Ballet i Chicago och senare vid Stuttgartbaletten, där han även började koreografera 1976. Mellan åren 1984 och 2004 ledde han Frankfurtbaletten, därefter startade han sitt eget danskompani, The Forsythe Company, som han drev fram till 2015. På Museum für Moderne Kunst i Frankfurt curerade han utställningen The Fact of Matter, 2015, där han undersökte relationen mellan konst och koreografi, och presenterade konstverk ur museets samling.

Henrik Plenge Jakobsens

Henrik Plenge Jakobsens (född 1967, verksam i Köpenhamn) konstnärskap präglas av humor och samhällskritik. Med performanceverk, video, installationer och interventioner, ofta i det offentliga rummet, undersöker han människans existens i samhället och vardagslivet. På Wanås presenterar han konstverket If the People Have No Bread Let Them Eat Cake, som han genomförde för första gången 2002 i Tyskland. Verket utgörs av rosafärgade får som betar i en hage i parken. Plenge Jakobsen fick sin utbildning vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Han har medverkat i flertalet internationella grupp- och separatutställningar, till de senare hör utställningar på bland annat Institute for New Connotative Action, Seattle (2016), Museet for Samtidskunst, Roskilde (2013), Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn (2013) och South London Gallery (2005).

Sonia Khuranas

Sonia Khuranas (född 1968, verksam i New Delhi) videoverk väckte uppmärksamhet redan när hon studerade konst i London och New Delhi i slutet av 1990-talet. Hon arbetar med konstverk som utforskar mänsklig identitet, makt, relationen mellan kroppen och språket, jaget och världen. Utställningen på Wanås kombinerar flera relaterade konstverk: videon Logic of Birds, 2006, är början på ett projekt där hon lägger sig ner på marken på platser runtom i världen, Lying-Down-on-the-Ground; Additional Notes, 2009, är en skriven och talad instruktion, ett förslag att ta plats på golvet; i Figuring the Ground – II, 2017, skapas en pågående stor teckning av besökarna, genom att vi ritar av konturerna av varandras kroppar på golvet. Utomhus tar den tvådimensionella silhuetten av Khuranas kropp plats i silhouette/s: Somnambulists [ephemera]. Khurana har medverkat i utställningar över hela världen, bland annat på Brooklyn Museum, New York (2007), Gwangjubiennalen (2008) och på Centre Pompidou, Paris (2009/2010).

Éva Mag

Éva Mag (född 1979, verksam i Stockholm) arbetar ofta aktivt med sin egen kropp i relation till skulpturer av lera och textil, och processen blir ofta del av en performance eller film. År 2015 tog hon examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan dess har hon haft flera separat- och grupputställningar i Sverige. Hennes gestaltning Hinder för SculptureMotion har vuxit fram och utvecklats genom två av hennes tidigare utställningar under 2017: Man ska vara snäll mot sig själv, Haninge Konsthall samt Att göra kropp, Art Lab Gnesta, och delar av verket tillkom för en utställning på IASPIS, 2016. Mag tilldelades Anna-Lisa Thomsonstipendiet 2015. 2009 deltog hon i projektet En Annan Väg, med elever från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, initierat av Ann-Sofi Sidén. Projektet resulterade i en utställning där Mag visade en film och gjorde en performance i dammen på Wanås tillsammans med konstnären Peter Holm.

Mammalian Diving Reflex

Mammalian Diving Reflex bildades i Toronto 1993 och arbetar över hela världen. Som konst- och aktivistgrupp tar de aktiv del i samhället och skapar dialog mellan grupper och individer som vanligtvis inte möts. De kallar sitt arbete för social akupunktur och genom konstnärliga interventioner och performanceverk vill de ge fler människor en röst. Deras projekt är specifika för platsen och betonar det lekfulla och motsägelsefulla. Metoden innebär alltid samarbete och involverar ofta lokalbefolkning, barn och unga, som i verket Haircut by Children. För Wanås Konst och som del av SculptureMotion genomför de These Are the People in Your Neighbourhood, ett projekt där 10-åringar från Östra Göinge, efter tre veckors samarbete, ger guidade visningar i närbelägna Knislinge. Genom Mammalian Diving Reflex medverkan lyfts den dubbla betydelsen av rörelse fram, som fysisk term och kollektiv handling för att påverka samhälleliga tillstånd.