• Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

Konstprojekt 2020

TEMPORARY WORLDS

Datum Sommar och höst, 2020
Medverkande Lundahl & Seitl, Pedersen & Stark, Pontus Pettersson

VR, larp, dans och performance – sommaren och hösten 2020 presenterar Wanås Konst Temporary Worlds, ett program med fokus på det immersiva. Temporary Worlds är projektet VRAL:s (Virtual Reality Art’s Lab) publika presentation på Wanås Konst 2020. VRAL är ett samverkansprojekt mellan Wanås Konst, Participation Design Agency och Inter Arts Center.

Fullständigt program kommer inom kort. Vi håller oss uppdaterade på situationen med Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer. Programmet kan komma att ändras med kort varsel – besök vår hemsida för uppdaterad information.

Program

12–13 sep Lundahl & Seitl, Symphony. I samarbete med IAC & PDA
26–27 sep Pontus Pettersson, Bodies of Water. I samarbete med MARC
September Pedersen & Stark To The Bitter End. I samarbete med IAC & PDA 

Temporary Worlds

Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. [...]

Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga. Kroppen blir gränssnittet till verket, som den alltid är till världen: den förstår dans som språk när hjärnans neuroner blinkar i takt till koreografin vi betraktar eller delar; den tar kamerans plats när vi väljer blickriktning och position i Lundahl & Seitls Symphony, och författarens när vi i Pedersen och Starks To the Bitter End ser en främling i ögonen och rör oss själva till tårar.

Även i den fiktiva situationen är upplevelsen verklig och meningsfull. Besöket i en temporär värld påminner oss om att även verkligheten här ute är byggd av människor, om hur snabbt den kan förändras, och hur vi genom att utforska alternativa verkligheter kan lära oss att bygga en bättre, gemensam värld tillsammans.

– Johanna Koljonen

Texten är ett utdrag – läs den i sin helhet i årets programtidning, WK20
 

Temporary Worlds genomförs med stöd från Region Skåne och Statens kulturråd.

 

"TEMPORARY WORLDS 
KNYTER AN TILL TVÅ 
AV DE SENASTE ÅR-
TIONDENAS SMYG-
ANDE MEGATRENDER 
PÅ HELA KULTUR-
OMRÅDET: DET INTER-
AKTIVA OCH DET
VÄRLDSBYGGANDE."