• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2020

TEMPORARY WORLDS

Datum 12–13 sept & 26–27 sept, 2020
Medverkande Lundahl & Seitl, Pedersen & Stark, Pontus Pettersson

VR, larp, dans och performance – sommaren och hösten 2020 presenterar Wanås Konst Temporary Worlds, ett program med fokus på det immersiva. Temporary Worlds är projektet VRAL:s (Virtual Reality Art’s Lab) publika presentation på Wanås Konst 2020. VRAL är ett samverkansprojekt mellan Wanås Konst, Participation Design Agency och Inter Arts Center.

Vi håller oss uppdaterade på situationen med Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer. Programmet kan komma att ändras med kort varsel – besök vår hemsida för uppdaterad information.

Program och biljetter

12–13 sept Lundahl & Seitl, Symphony of a Missing Room
26–27 sept Pedersen & Stark, To The Bitter End
26–27 sept Pontus Pettersson, Bodies of Water

Lundahl & Seitl, Symphony of a Missing Room

Lundahl & Seitl bjuder in dig att vara del av en interaktiv promenad – en guidad tur och upplevelse av skulpturparken.

Tid 12–13 sept, kl 11–17
Pris ​Ingår i entréavgiften.
Biljetter Ange önskad tid och boka på pedagogik@wanaskonst.se. Du får ett bekräftelsemail som visar att du fått plats. Max tre personer åt gången. Varje tur pågår i 20 minuter. 
12 sept kl 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30
13 sept kl 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30

Konstnärssamtal med Martina Seitl om Symphony of a Missing Room 
Tid 13 sept, kl 17  
Plats Konsthallen.
Boka för att garantera plats på pedagogik@wanaskonst.se

Presenteras i samarbete med IAC & PDA
 

Pedersen & Stark, To The Bitter End

To The Bitter End är personlig performativ upplevelse för två personer som tar deltagarna på en resa genom en på förhand utdömd relation. Två kortlekar, en till vardera deltagare, ger paret instruktioner medan de bygger upp och förstör romansen – från den första rodnande kärleken till det plågsamma, stökiga slutet. Vågar du bli kär och samtidigt förlora kärleken?

Tid 26–27 sept, kl 11–13
Speltid 2 timmar
Pris Ingår i entréavgiften
Plats Ovanvåningen till Wanås Restaurant
Antal spelare 2. En spelledare introducerar To the Bitter End och reglerna men kommer sedan inte delta.
Åldersgräns deltagarna ska vara minst 16 år
Språk Texten på informationen och korten är på engelska men spelarna kan byta språk om de vill
Biljetter Förboka med önskat datum på pedagogik@wanaskonst.se för att garanteras plats. Du får ett bekräftelsemail som visar att du fått plats. Begränsat antal platser.
Covid-19 To The Bitter End äger rum i ett stort rum med avstånd mellan deltagarna. Ingen fysisk beröring förekommer. Vänlig att respektera att endast personer utan förkylningssymptom får delta. 

Presenteras i samarbete med IAC & PDA 

Pontus Pettersson, Bodies of Water

Bodies of Water är en 3-timmar lång koreografisk installation och performance av koreografen Pontus Pettersson. Med utgångspunkt i den ryska aktivisten Alexandra Kollontai’s texter om kärlek och Aistrida Neimani’s arbete med Hydrofeminsm, är Bodies of Water ett generöst försök till att estetiskt och sensoriskt leda publiken genom en upplevelse som utformar nya förhållningssätt till vår fysiska och kroppsliga omgivning.

Tid 26–27 sept, kl 13–16
Pris Ingår i entréavgiften.
Biljetter Ange önskad tid och boka på pedagogik@wanaskonst.se Du får ett bekräftelsemail som visar att du fått plats. 15 personer per timme, drop-in platser finns i mån av plats. Förbokning gäller under en timmas besök och du väljer om du stannar hela tiden.
26 sept, kl 13, 14, 15
27 sept, kl 13, 14, 15

Presenteras i samarbete med MARC - Milvus Artistic Research Center, med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och c.off.

Mer information
Koreografi, installation och objekt: Pontus Pettersson
Framförande: Klara Utke Acs, Robert Malmborg, Sybrig Dokter, Adam Seid Tahir, Daniela Escarleth Romo Pozo.
Dramaturgi: Hannah Zafiropoulos och Karina Sarkissova
Verket visades i sin första version på Tensta Konsthall i Dora Garcias utställning Red Love i Maj 2018.

Temporary Worlds

Temporary Worlds knyter an till två av de senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur, reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater, digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag. [...]

Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta, t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga. Kroppen blir gränssnittet till verket, som den alltid är till världen: den förstår dans som språk när hjärnans neuroner blinkar i takt till koreografin vi betraktar eller delar; den tar kamerans plats när vi väljer blickriktning och position i Lundahl & Seitls Symphony, och författarens när vi i Pedersen och Starks To the Bitter End ser en främling i ögonen och rör oss själva till tårar.

Även i den fiktiva situationen är upplevelsen verklig och meningsfull. Besöket i en temporär värld påminner oss om att även verkligheten här ute är byggd av människor, om hur snabbt den kan förändras, och hur vi genom att utforska alternativa verkligheter kan lära oss att bygga en bättre, gemensam värld tillsammans.

– Johanna Koljonen

Texten är ett utdrag – läs den i sin helhet i årets programtidning, WK20
 

Temporary Worlds genomförs med stöd från Region Skåne och Statens kulturråd.

 

"TEMPORARY WORLDS 
KNYTER AN TILL TVÅ 
AV DE SENASTE ÅR-
TIONDENAS SMYG-
ANDE MEGATRENDER 
PÅ HELA KULTUR-
OMRÅDET: DET INTER-
AKTIVA OCH DET
VÄRLDSBYGGANDE."