• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2023

Carola Grahn Trädgränsen

Utställningsperiod 6 maj–5 nov, 2023
Vernissage 6 maj, kl 10–17
Curatorer Malin Gustavsson och Milena Høgsberg

Sommaren 2023 presenterar Wanås Konst Trädgränsen av Carola Grahn. I en omfattande utställning med flera nyproducerade, storskaliga och finurliga skulpturer får vi möta Grahns konstnärskap som tar avstamp i en samisk världsbild och berör frågor om människans relation till, och föreställningar om, både samhälle och natur.

Carola Grahn Trädgränsen

I flera nyproducerade och storskaliga skulpturer får vi möta Carola Grahns konstnärskap, som utforskar vår relation till naturen och den potential som samiska världsbilder kan rymma i dag. I den samiska kosmologin är människan en del av naturen, inte härskare över den, och allting i universum är samman vävt och beroende av varandra. Likaså är det andliga inte skilt från den fysiska verkligheten, gudar och för fäder lever i trädens grenverk, i sjöar, i djur och under stjärnorna. Grahn erbjuder inga enkla svar på hur denna natursyn praktiskt kan omsättas i nutidens livsstil. Istället uppmuntrar hennes konstverk genom humor och materialitet snarare till nyfiken och kritisk reflektion över vår relation till och vårt bruk av naturen, där vi ofta tar utan att fästa uppmärksamhet vid vad vi ger. Genom användningen av material från skogen och placeringen i parken på Wanås ställer verken frågor om ägande av mark, bruket och värdet av skogens resurser samt olika uppfattningar om att tillhöra en plats. Grahn frammanar samiska världsbilder som en kreativ resurs för kritisk reflektion och framtidstänkande. I likhet med hennes skulpturer är utställningens titel öppen för olika tolkningar. Den positionerar skogen som en tröskel, som en ingång till alternativa sätt att känna och förstå det naturliga landskapet och världen i stort.

Med generöst stöd av KnislingeVerken och Buffalo AKG Art Museum. 

 

Carola Grahn (f. 1982 Jokkmokk, Saepmie, verksam i Malmö) arbetar konceptuellt i en rad olika medium där hon på ett lekfullt sätt, ofta med spår av mörk humor och referenser till populärkultur och samisk tradition, utmanar stereotyper, maktstrukturer och sociala konstruktioner. Grahn tog examen från Kungliga Konsthögskolan 2013. Hon har under de senaste åren haft en omfattande nationell och internationell utställningsverksamhet och mottog 2021 Asmund och Lizzie Arles skulptörpris. Carola Grahn finns representerad i samlingarna på bl a Statens Konstråd, Moderna Museet och Mercedes-Benz Art Collection Berlin.