• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2023

Året bjuder både på humoristiska och djupsinniga verk av den framstående svensk-samiska konstnären Carola Grahn och konsthelger där du kan delta i kreativa aktiviteter tillsammans med konstnärer. I öppna verkstäder och aktiviteter ute i parken träffar vi konstnärerna Molly Haslund (4–5 mars) och Jacob Dahlgren (7–8 april) som båda har uppskattade verk med en permanent plats ute i skulpturparken för att lära känna deras konstnärliga process och inspireras till eget kreativt utforskande. 

6 maj öppnar sommarens stora konstprojekt ute i skulpturparken med konstnären Carola Grahn (f. 1982) som utforskar den moderna människans relation till naturen, riter och heliga platser. I flera olika installationer som ofta innehåller spår av mörk humor och referenser till populärkultur och samisk tradition uppmanar Grahn till reflektion och aktion i frågor som berör maktstrukturer, land och ägande, planetens framtid och vårt eget levnadssätt.

I oktober välkomnar vi hösten med en tvådagars festival med texten och konsten i centrum med fokus på svamparnas förunderliga värld. Innehållet till första dagen skapas av ett lokalt ungdomsråd medan andra dagens innehåll cureras tillsammans med David Zilber, kock, fermenteringsexpert, bokmal och författare till The Noma Guide to Fermentation.
 

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.