• Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

KONSTPROJEKT 2019

Blickachsen 12 – i Bad Homburg, Tyskland

Vernissage 26 maj, 2019
Utställningsperiod 26 maj–3 oktober, 2019
Medverkande William Forsythe, Jeppe Hein, Kaarina Kaikkonen, Arik Levy, Nandipha Mntambo, Yoko Ono, Anne Thulin, Winter/Hoerbelt m.fl. 
Curatorer Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

I vår är Wanås Konst partnermuseum för skulpturbiennalen Blickachsen 12 i Bad Homburg utanför Frankfurt och följer därmed i fotspåren av tidigare samarbetspartners för biennalen, såsom Foundation Beyeler, Basel, Fondation Maeght, Nice, Yorkshire Sculpture Park, Leeds och Middelheim Museum, Antwerpen. Den tyska skulpturbiennalen Blickachsen äger rum för tolvte gången i de historiska parkerna i Bad Homburg. Medverkar 2019 gör bl a William Forsythe och Yoko Ono vars verk även finns permanent i skulpturparken på Wanås Konst. Blickachsen 12 öppnar 26 maj i Bad Homburg och pågår till 3 oktober, 2019.

1997 ägde den första skulpturutställningen rum i parker och offentliga platser i Bad Homburg organiserad av Stiftung Blickachsen. Sedan dess har Christian Scheffel, grundare och curator arbetat med ett biennalformat som låter konsten ta över staden i samverkan med institutioner som ett koncept för förnyelse och olika perspektiv. Partnermuseet arbetar aktivt med ett urval av konstnärer för utställningen som produceras och installeras av Stiftung Blickachsen. Under åren har partnermuseerna präglat urvalet, inbjudna konstnärer har varit centrala namn i konsthistorien som exempelvis Alexander, Calder parallellt med att yngre konstnärskap lyfts fram med ett ”Young Artist Award”, och tidigare medverkande konstnärer, som i år Jeppe Hein, har återkommit och skapat en kontinuitet.

Med en vinkning till upplevelsen som Wanås Konst erbjuder är i år Yoko Ono inbjuden att presentera Wish Trees. De gamla fruktträden i slottsparken i Bad Homburg kommer att bära skrivna önskningar som del av Ono’s Wish Trees medan Anne Thulins röda, gigantiska bollar Double Dribble letar sig högt upp i trädtopparna i Kurpark. Dessa är två konstverk som är starkt förknippade med skulpturparken Wanås Konst men curatorerna Mattias Givell och Elisabeth Millqvist tar också med sig ett vidgat perspektiv på skulptur, samarbete med konstnärer över hela världen och en särskild kännedom om nordiska konstnärskap. Även om Blickachsenutställningen är inriktad på existerande verk kommer ett mer platsspecifikt arbetssätt att genomsyra biennalen 2019. Mer information och fullständig konstnärslista kommer under våren 2019.

Skulpturbiennalen Blickachsen hämtar sitt namn från siktlinjerna i de historiska parkerna i Bad Homburg och från renässansens trädgårdsideal med långa vyer som dirigerar blicken för att väcka nyfiken på vad som väntar längre fram. Utställningen låter konsten vara i blickfånget och vidga vår föreställningsvärld. www.blickachsen.com