• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2022

Lek möter konst

Under våren 2022 arbetade 
Wanås Konst, Lunds konsthall och Lunds domkyrka/Råängen med utställningar och projekt som handlade om lek, stadsplanering, landskapsarkitektur och konst. Utifrån det genomfördes ett gemensamt program med tre visningar och ett seminarium. 

PROGRAM – LEK MÖTER KONST

2 april Cykelvisning i Lund

Cykelvisning av interaktiva skulpturer i Lund utifrån bildspel, sammansatt av Linn Hübinette och Elin Aspeklev, som visas i Lunds konsthalls pågående utställning The Playground Project

9 april Visning på Wanås Konst

Visning på Wanås Konst. Vi börjar inomhus och fortsätter i skulpturparken i ett samtal om skulptur och lek, om konst som lockar till upptäckt och minnen av lek.

28 april Seminarium på Lunds konsthall

Om den lekbara konsten, leken i konsten och synen på barn och barndom. Föredrag av stadsplanerare och kuratorn till utställningen the Playground Project på Lunds konsthall, Gabriela Burkhalter, konstnär Luca Frei och Lektor i barn- och ungdomsvetenskap Sara Backman Prytz (Uppsala universitet). Under seminariet även panelsamtal som inkluderar Jake Ford, landskapsarkitekt White Arkitekter, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan Svenska kyrkan, Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst, Åsa Nacking, chef Lunds konsthall. Moderator är kurator och konstnär Hans Carlsson. Kl. 16:30 kaffe och smörgås till självkostnadspris på gården. Seminariet hålls på engelska. 

7 maj Dig, splash, dig! 

Råängen visar Hage ritat av de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen. På plats finns även Byggstudio, en multidisciplinär designstudio, som ska etablera en lekplats på området. Byggstudios första evenemang är en inbjudan att gräva hål, leta efter skatter och leka i vattenpölar. Var beredd på viss anarki. 

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.