• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Kari Cavén


Kari Cavén
(Född/Born 1954, verksam i Helsingfors/works in Helsinki)
Cow Chapel, 1993
Åtta automatiska komatare/Eight automatic cow feeders
Höjd/Height 204 cm
Med stöd från/With support from Wanås Gods AB

For English please scroll down

Cow Chapel av Kari Cavén är ett av flera konstverk i samlingen som hämtar inspiration från jordbruket. Cavén arbetar ofta med återanvända objekt och när han kom till Wanås intresserade han sig för vad som fanns tillgängligt på platsen. Utgångspunkten för Cow Chapel blev några foderautomater som tidigare använts på gården. Åtta av dem valdes ut och tvättades, svetsades, slipades och målades. På ett fundament format som en oktogon placerades de ljusblå automaterna i parkens grönska.

Efter att ha lämnat måleriet under tidigt 1980-tal har Cavén hittat sin egen nisch i det finska konstlivet och hans arbeten har visats i en mängd olika sammanhang i Norden och världen. I sina konstverk låter Cavén materialet tala. Han utgår från gamla saker, upphittade material och billiga vardagsföremål, som placeras i nya sammanhang och i oväntade kombinationen. Med nyfikenhet, humor och lekfullhet flyttar sammanfogningarna fokus bort från sakernas ursprungliga funktion och belyser i stället deras form, färg, material och historia på ett sätt som skapar nya sätt att se på föremålen. Cavén beskrivs som personen som tog Arte Povera till Finland, en konströrelse med ursprung i Italien som intresserar sig för okonventionella processer och material, i opposition mot traditionella former av måleri och skulptur.

>>>

Cow Chapel by Kari Cavén is one of many artworks in the collection that gains inspiration from farming. Cavén often works with reused objects, and when he came to Wanås, he was interested in what was available on site. The starting point for Cow Chapel was a few automatic feeders that had previously been used on the farm. Eight of them were selected and then washed, welded, polished, and painted. The light blue automatic feeders were placed on an octagonal foundation set in the midst of the park’s vegetation.

After having left painting in the early 1980s, Cavén has found his own niche in the Finnish art world, and his work has been shown in a variety of different contexts in the Nordic countries and around the world. In his art, Cavén allows the material itself to speak. He starts with old items, found objects, and cheap everyday things, placing them in new contexts and unexpected combinations. With curiosity, humour, and playfulness, the interplay shifts focus away from the items’ original functions and instead highlights their form, colour, material, and history in a way that creates new ways of looking at them. Cavén is credited with bringing Arte Povera to Finland, an art movement originating in Italy, characterized by an interest in unconventional processes and materials, instead of traditional forms of painting and sculpture.