• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Gloria Friedmann


Gloria Friedmann
(Född/Born 1950, verksam i/works in Aignay le duc, Paris)
Stigma, 1991
Hålstensblock, cement, pigment, trä/Cinder blocks, cement, pigment, wood
600 x 1600 cm
Med stöd från/With support from Cementa Euroc, Wanås Vänner

Konstverket togs bort 2022 i avtal med konstnären.

For English please scroll down

Gloria Friedmanns röda mur Stigma var det första verket som placerades utanför stenmuren som omgärdar Wanås park. Nära parkens äldsta träd, den uråldriga Snapphaneeken, byggdes en sex meter hög och sexton meter lång stenmur, som målades i en klarröd färg. Muren uppfördes bakom en avbruten trädstam, som Friedmann svärtade och lät vara fokus för konstverket. Trädstammen bröts successivt ner och försvann med tiden och idag är muren konstverket och relationen mellan besökaren och muren hamnar i fokus.

Stigmas konvexa form, och den starka röda färgen, skapar referenser till den minimalistiska konsten i USA och Europa efter andra världskriget. Richard Serra gjorde monumentala skulpturer i form av konkava och konvexa väggar, och målare som Yves Klein, Agnes Martin och Mark Rothko använde sig av en eller ett par färger i sina målningar. Upplevelsen av murens röda ton förändras efter hand, när den omgivande naturens färger skiftar med årstiderna.

Friedmann arbetar med måleri, fotografi och skulptur. Hon har gjort flera arkitektoniska konstverk utomhus. I både Le Monument du Chêne (Ekmonumentet, 1995) i Alsace, Frankrike, och Denkmal (Minnesmärke, 1990) utanför Essen, Tyskland, har en röd geometrisk vägg uppförts tätt bakom ett träd och skapat en stark kontrast till en lummig omgivning. Djur, natur och ekologi är genomgripande teman i hennes arbeten. Hon intresserar sig särskilt för kontakten mellan människan och hennes omgivning och låter ofta element från naturen bli del av sina verk.

>>>

The artwork was removed in 2022 in agreement with the artist.​

Gloria Friedmann’s red wall Stigma was the first work placed outside the stone wall that surrounds Wanås’ park. Near the park’s oldest tree, the ancient Snapphane Oak, a six metres high and sixteen metres long cinderblock wall was built and painted bright red. The wall was constructed behind a truncated tree that Friedmann painted black and let stand as the focus of the artwork. The tree trunk was successively broken down and disappeared with time. Today only the wall remains, and the relation between the visitor and the wall is in focus. 

Stigma’s convex form and its bright red colour hearken to minimalist art in the USA and Europe after the Second World War. Richard Serra created monumental sculptures in the form of concave and convex walls, and painters such as Yves Klein, Agnes Martin, and Mark Rothko used only one or two colours in their paintings. The experience of the wall’s red hue is transformed as the colours of the surrounding nature change with the seasons.

Friedmann works with painting, photography, and sculpture. She has created multiple architectonic artworks outdoors. In both Le Monument du Chêne (Oak Monument, 1995) in Alsace, France, and Denkmal (Memorial, 1990) outside Essen, Germany, a red geometric wall has been constructed directly behind a tree, creating a stark contrast to a thickly wooded environment. Animals, nature, and ecology are overarching themes in her work. She is particularly interested in the contact between humans and their surroundings, and she often includes elements from nature in her works.