• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Antony Gormely


Antony Gormley
(Född/Born 1950, verksam i/works in London)
Together and Apart, 1998 (placerad på/placed at Wanås 2001)
Massivt gjutjärn/Solid cast iron
189 x 48 x 24 cm
Donerat av konstnären/Donated by the artist

For English please scroll down

”Jag behöver inte en kropp, jag har en som jag finns i… rummet vi alla bebor när vi blundar.” En ensam kropp står mellan träden centralt i Wanås park. Det är en avgjutning i massivt järn av Antony Gormleys egen kropp i full skala. Huvudet är nedböjt och armarna placerade tätt intill kroppen. Konstnären utgår från en position som han vill lyfta fram i sin skulptur och som han sedan intar när hans kropp lindas in inför avgjutningsprocessen, i det färdiga resultatet saknar skulpturerna anletsdrag.

Sedan 1980-talet har Gormley arbetat med skulpturer av människokroppar som intar olika ställningar och rörelser. Han intresserar sig för kroppen som förmedlare av språk, känslor och tankar. Materialvalen har skiftat mellan bly, järn, lera och tegel, i format som sträcker sig från 8 centimeter till 53 meter i höjd. Gormleys konst bottnar i ett intresse för såväl västerländska som österländska andliga traditioner. Trots utgångspunkten i sin egen kropp eftersträvar Gormley att skapa universella, tidlösa verk som åskådaren kan identifiera sig med. Hans skulpturer har ofta ögonen slutna. Detta är ett av de sätt på vilka han vill framhäva människans inre rum, i kontrast till kroppen som har bestämda dimensioner.

Antony Gormley ställde ut på Wanås 1998 med verket Insiders, tunna figurer där bara formen markerades, likt streckgubbar. 2001 återkom han för att placera ett permanent konstverk i parken, Together and Apart.

>>>

“I don’t need to invent a body, I have one that I am inside…the space we all inhabit when we close our eyes.” A solitary body stands among the trees in a central location in Wanås’ park. It is a full-scale, solid iron cast of Antony Gormley’s own body. The head is bowed, and the arms are placed tightly against the body. The artist’s idea begins with a posture that he wants to bring out in his sculpture, a position he later assumes when his body is wrapped before the casting process; in the final product, the sculptures lack facial features.

Since the 1980s, Gormley has worked with sculptures of human bodies in different postures and gestures. He is interested in the body as an intermediary of language, feelings, and thoughts. His choice of material has varied from lead, iron, clay, and brick, in formats that range from 8 centimetres to 53 metres tall. Gormley’s art is founded on an interest in both Western and Eastern spiritual traditions. Despite his starting point in his own body, Gormley seeks to create universal, timeless works with which the viewer can identify. His sculptures often have closed eyes; this is one of the methods he uses to emphasize the human’s inner self in contrast to the distinct dimensions of the body.

Antony Gormley exhibited at Wanås in 1998 with the work Insiders: thin figures in which only the form is noticeable, like stick figures. In 2001, he returned to place a permanent work in the park, Together and Apart.