• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Ann Hamilton


Ann Hamilton
(Född/Born 1956, verksam i/works in Columbus, Ohio)
lignum, 2002
Papper, kläder, trä, varp, högtalare etc./Paper, clothes, wood, warp thread, loudspeakers, etc.
Med stöd från/With support from Tarkett AB, Wanås Gods AB, Wanås Konst Artlover

For English please scroll down

2002 erbjöds Ann Hamilton att göra ett helt nytt verk på samtliga fem våningsplan i Magasinet från 1823. I sin konst arbetar hon med kroppsliga erfarenheter, att stärka intryck med hjälp av sinnena. I lignum lyfter hon fram platsen Wanås historia och gör verket till ett rum att vara i snarare än en berättelse att tolka.

Hamilton refererar till byggnaden som en kropp. På våningsplanen möter vi installationen i olika höjd. På bottenvåningen finns hyllor fyllda med paket i brunt papper och i ett rum projiceras en text från Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. En trappa upp har ett parkettgolv lagts in som en referens till slottets miljöer. En cirkelformad skiva i golvet snurrar oavbrutet under våra fötter. På nästa våning finns 42 träbord av bok med karvade skivor i höfthöjd. En trappa upp är kilometer av varptråd spänd mellan pelare som en väv som når till ögonhöjd. Högst upp är kläder sorterade, upphängda och sammantvinnade ovanför våra huvuden. I sin egen text om verket i boken Imagine Art. Konsten på Wanås skriver hon: ”en redovisning / av arbete och material, av ackumulering och förlust / av resurser, utbyten, handel, byteshandel och stöld / en ekonomi av arbete och makt / given och tagen”.

Genom hela byggnaden hörs ljud. Trattformade högtalare åker upp och ner genom hisschakt, som trådar i en väv. Nynnande manssång, barnramsor, kulande, körsång och råmande kor är några av ljuden Hamilton har spelat in på Wanås. Titeln lignum är det latinska ordet för trä, ett material som hon ofta arbetar med. På Wanås binder materialet samman inne och ute, historia med nutid.

>>>

In 2002, Ann Hamilton created a new artwork on all five floors of the Barn, built in 1823. In her art, she explores physical experiences, enhancing impressions through the senses. In lignum, she emphasizes the history of Wanås, and the artwork is a space to occupy rather than a narrative to interpret.

Hamilton refers to the building as a body. We meet the installation at different heights on each floor. On the ground floor, we find shelves filled with packages wrapped in brown paper, and in a separate room, a text from the classic Swedish novel The Wonderful Adventures of Nils is projected. On the next floor, a parquet floor refers to the castle setting. A circular disc in the floor rotates under our feet. One floor up, there are 42 beechwood tables with carved tops at hip height. The next floor contains kilometres of warp thread strung between the columns that reaches eye level. On the top floor, clothes are sorted and hung above our heads. In the book Imagine Art in Nature, Hamilton writes about the artwork: “an accounting / of labor and materials, of accumulation and loss / or resources, exchanges, history, trade, barter and theft / an economics of labor and power / given or taken”.

Sounds can be heard throughout the building. Speakers travel up and down through elevator shafts like threads in a tapestry. Humming, nursery rhymes, traditional herding calls, choral songs, and lowing cows are some of the sounds that Hamilton has recorded at Wanås. The title, lignum, is the Latin word for wood. At Wanås, the material connects interior and exterior, past and present.