• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Malin Holmberg


Malin Holmberg
(Född/Born 1978, verksam i/works in Stockholm)
Jag ska sluta älska dig/I Will Stop Loving You, 2010
Kalkfärg på träd och mark/Whitewash on trees and ground
Varierande mått/Dimensions variable
Med stöd från/With support from Kjell och Märta Beijers Stiftelse

For English please scroll down

Malin Holmberg deltog i projektet En Annan Väg under hösten 2009. Projektet var ett treårigt samarbete mellan Wanås Konst och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, initierat av konstnären Ann-Sofi Sidén. Efter studier av resandet som konstnärlig handling, tog 16 studenter och två lärare sig an uppgiften att ta sig från Stockholm till Wanås utan att använda fossila bränslen. De flesta cyklade, några red, någon seglade och vid olika tidpunkter anlände de till Wanås. Holmberg valde att gå, det tog henne 39 dagar.

Holmberg fann inspiration till sin resa hos mayakulturen, som använder turkosblått som symbol för en ”femte riktning” och för att måla offergåvor. Holmberg försökte hitta färger för sina egna riktningar och förflyttningar under sin vandring: ”Jag gick genom färgerna, jag gick under färgerna, jag gick mot, från och vid sidan av färgerna.” Under vandringen utförde hon en målning för varje dag och registrerade på så sätt de färgförhållanden som hon upplevde.

Till utställningen WANÅS 2010 presenterade alla deltagare konstverk som utgick från resorna eller upplevelserna av dem. Holmberg gjorde en målning i gult direkt på fem träd som växer i en cirkelformation. Hon målade även marken som förbinder träden och förvandlade platsen till ett rum, som en kultplats. Hon valde noga en plats mellan den så kallade Snapphaneeken från 1400-talet, där svenskar – enligt sägnen – hängde snapphanar i avskräckande syfte, och konstverket Stigma, som är en stor röd monokrom, och framhävde hennes eget konstverks koppling till träd och färg, men lät titelns betydelse vara en hemlighet.

>>>

Malin Holmberg participated in the project Another Way during the autumn of 2009. The project, initiated by artist Ann-Sofi Sidén, was a three-year collaboration between Wanås Konst and the Royal Institute of Art in Stockholm. After researching travel as an artistic action, 16 students and two teachers undertook a journey from Stockholm to Wanås, without the use of fossil fuels. Most of them travelled by bicycle, some rode horses, one sailed, and they arrived at Wanås at different times. Holmberg chose to walk, and it took her 39 days.

Holmberg found inspiration for her journey in Mayan culture, which uses turquoise blue as a symbol for a “fifth direction,” and in painting votive offerings. Holmberg attempted to find colours for her own directions and movements along the route: “I walked through the colours, I walked under the colours, I walked towards, from, and around the colours.” During her journey, she made one painting every day, recording the colour relationships she experienced.

For the exhibition WANÅS 2010, all of the participants presented artworks based on their journeys. Holmberg made a painting in yellow directly on five trees growing in a circle. She also painted the ground between the trees, transforming the site to a room. She carefully chose a place between the so-called Snapphane Oak from the 1400s where, according to legend, Swedes hung captured Snapphane soldiers to instil fear, and the artwork Stigma, which is large and red, and thereby emphasizing the connection between her artwork and trees and colour. The meaning of the title, however, remains a mystery.