• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Per Kirkeby


Per Kirkeby
(1938–2018, var verksam i Köpenhamn/worked in Copenhagen)
Wanås, 1994
Rött Kanik-tegel, betong, grus/Red Kanik brick, concrete, gravel
500 x 1000 x 680 cm
Med stöd från/With support from Finja Betong, Stråbruken, Skooghs Bygg

For English please scroll down

Titeln på Per Kirkebys katedralliknande konstverk är detsamma som namnet på platsen. Skulpturen Wanås öppna tak och kortsidor ramar in himlen och naturen medan de stängda långsidorna omsluter besökaren. Per Kirkeby har skrivit om skulpturen att han både ville stänga och samtidigt vara generös, skapa ett avskärmat rum, men också en plats att röra sig igenom. Tegel är beständigt och ett urgammalt byggnadsmaterial som har lång tradition i området. På Wanås får hans skulptur referenser till Skånes och Danmarks arkitekturhistoria. Gumlösa, några kilometer bort, är platsen för Nordens äldsta daterade tegelkyrka från 1191.

1965 presenterade Kirkeby sina första geometriska tegelskulpturer. Han var samtidigt en del av den internationella Fluxusrörelsen och den experimentella Eks-skolan i Danmark. Lite senare dök tegelsten upp som motiv i hans målningar, men först på 1970-talet började han skapa större, arkitektoniska tegelskulpturer. De tidiga tegelskulpturerna var inspirerade av mayaarkitektur. I Sverige finns de vid Moderna Museet i Stockholm, i Falkenberg, Höganäs och Göteborg, och i resten av världen på ett sjuttiotal platser. Tegelstenarnas bestämda mått ger begränsningar i Kirkebys experimenterande konstnärskap, samtidigt som de kan forma murverk i oändliga kombinationer när de läggs samman.

År 2016 deltog Kirkeby i utställningen Återblick på Wanås Konst och visade andra uttryck i sitt mångfasetterade konstnärskap. Han arbetar med skulptur, måleri, grafik och har gjort filmer och skrivit poesi.

>>>

The title of Per Kirkeby’s cathedralesque artwork is the same as the name of the site. The open ceiling and short sides of the sculpture Wanås frame the sky and surrounding nature, while the closed long sides encircle the visitor. Per Kirkeby has written about the sculpture that he simultaneously wants to close in and be generous, create a screened-in space, but also a place to move through. Brick is an ancient building material that has a long tradition in the area. At Wanås, his sculpture gains references to the architectural history of Skåne and Denmark. Gumlösa, a few kilometres away, is the site of the Nordic countries' oldest, dated brick church, constructed in 1191.

In 1965, Kirkeby presented his first geometric brick sculpture. He was simultaneously a part of the international Fluxus movement and the experimental Eks school in Denmark. A bit later, brick appeared as a motif in his paintings, but it was not until the 1970s that he began creating larger architectonic brick sculptures. His early brick sculptures were inspired by Mayan architecture. In Sweden, they can be found at Moderna Museet in Stockholm, in Falkenberg, Höganäs, and Gothenburg, and in seventy-odd places around the rest of the world. The defined dimensions of brick, creates limitations in Kirkeby’s experimental art practice, at the same time as they can form brickwork in endless combinations.

In 2016, Kirkeby participated in the exhibition Revisit at Wanås Konst, displaying other expressions of his multifaceted oeuvre. He works with sculpture, painting, and graphic design, and he has also made films and written poetry.