• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Maya Lin


Maya Lin
(Född/Born 1959, verksam i/works in New York)
Eleven Minute Line, 2004
Gräs, jord, sten/Earth, grass, stone
500 m
Med stöd från/With support from Hjalmar Wicanders fond, Bjärlövs Grus & Schakt, Wanås Gods AB

For English please scroll down
Maya Lins Eleven Minute Line är en 500 meter lång upphöjd vall av gräs, jord och sten som slingrar sig fram genom en betesmark utanför parkens västra mur. Konstverket kan ses från grusvägen längs hagen och från konstnären Tadashi Kawamatas utkikstorn. Som titeln berättar tar det cirka elva minuter att gå från den ena änden till den andra.

Inspirationen till Eleven Minute Line kommer från Lins hemstat Ohio i USA, där ursprungsbefolkningen skapade en monumental, ormliknande skulpterad jordvall någon gång mellan 300 f.Kr. till 1000 e.Kr. När européerna kom till Ohio och såg Serpent Mound trodde de fördomsfullt att Ohios invånare inte kunde ha format något så avancerat, och att det måste vara en rest från vad tidigare européer skapat på platsen. Genom konstverket sammanlänkar hon sin födelseplats och Europas och USAs kolonialhistoria. Lin har gjort fler projekt där hon omrfornar landskapat, bland annat Storm King Wave Field (2007–2008), som är ett av tre vågfält.

Lin är verksam som konstnär och arkitekt. Gemensamt för alla hennes projekt är ett intresse för landskapet och hur vi förhåller oss till miljön omkring oss. Hon har skapat monumentala jordkonstverk, museibyggnader, kapell och bostäder. Hon har även gjort flera minnesmärken. Det mest kända är utformningen av Vietnam Veterans Memorial (1982) i Washington DC, USA, ett minnesmärke över de amerikanska soldater som stupade i Vietnamkriget. Hon har även gjort ett minnesmärke tillägnat USAs medborgarrättsrörelse (1989) och What is Missing?, som syftar till att öka medvetenheten om utrotningen av växt- och djurarter samt förstörelsen av deras miljöer.

Maya Lin’s Eleven Minute Line is a 500 meter long, raised ridge of grass, earth, and stone that winds its way forth through pastureland outside the park’s western wall. The artwork can be seen from the gravel road along the enclosed pasture and from artist Tadashi Kawamata’s observation tower. As the title indicates, it takes approximately eleven minutes to walk from one end to the other.

The inspiration for Eleven Minute Line comes from Lin’s home state of Ohio in the USA, where the indigenous people created a monumental, snakelike raised ridge, sometime between 300 BCE and 1000 CE. When European explorers saw the Serpent Mound, their prejudice prevented them from believing that Ohio’s inhabitants could have formed something so advanced. Through the artwork, she links her birthplace to the colonial history of Europe and the USA. Lin has created several projects in which she transforms the landscape, among them Storm King Wave Field (2007–2008), which is one of three wave fields in her oeuvre.

Lin works as both artist and architect. Common to all of her projects is an interest in the landscape and how we relate to our environment. She has created monumental earthworks, museum buildings, chapels, and residences. She has also made multiple memorials. The most well-known is the design of the Vietnam Veterans Memorial (1982) in Washington DC, USA, a memorial for the American soldiers who fell in the Vietnam War. She has also created a memorial dedicated to the American civil rights movement (1989) and What is Missing?, which strives to increase consciousness of the destruction of the environment.