• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Andrea Ray


Andrea Ray
(Född/Born 1967, verksam i/works in New York)
Recall, 2006
Stängselpålar, megafoner, ljud/Fence posts, megaphones, sound
Varierande mått/Dimensions variable

For English please scroll down

Varje eftermiddag klockan halv fyra ljuder en locksång över en av Wanås betesmarker, där Maya Lins jordkonstverk Eleven Minute Line sträcker ut sig. Det som hörs är ”kulning”, en skandinavisk sångform som traditionellt framfördes av kvinnor i fäbodar för att locka hem korna och för att kommunicera med varandra på långt avstånd. På Wanås kommer ljudet från Andrea Rays ljudverk Recall.

Recall består av två svarta megafoner, riktade direkt mot korna i hagen utanför stallet. Sången framförs av Susanne Rosenberg, en av Sveriges främsta kulningssångerskor. Eftersom kulningen kommer från högtalare och inte från människor skapas en känsla av frånvaro av den som sjunger. Kontrasten mellan den nutida uppspelningstekniken och den uråldriga sången har en parallell i motsatsförhållandet mellan dagens moderna kostall och de omgivande hagarna, som betats av djur sedan 1500-talet.

Recall är en del av The Land Use Project, en undersökning av platsens historia och natur som Ray genomförde till utställningen WANÅS 2006: Insight Out. I projektet ingick även Retain, en uppsättning dräkter för guider till visningarna, och Solarium, en ljudinstallation på en cirkelformad plats mellan träden, där solen sken in på sex liggstolar av travad ved, inspirerade av Le Corbusiers kända loungestol LC4.

Ray skapar ofta installationer som innehåller såväl ljud som arkitektoniska inslag. Hon arbetar med hur människor påverkas av sin omgivande miljö. På Wanås binder hennes ljudinstallation samman dåtid med nutid, det analoga med teknologiska, jordbruket på Wanås med konstverksamheten.

>>>

Every afternoon at three thirty, a herding call echoes across one of Wanås’ pastures, where Maya Lin’s earthwork Eleven Minute Line stretches out. The sound is called “kulning,” a Scandinavian song form that was traditionally practiced by women to call the cows in and to communicate with each other from a distance. At Wanås, the sound comes from Andrea Ray’s audio work Recall.

Recall consists of two black megaphones, pointed directly at the cows in the field outside the cowshed. The audio is performed by Susanne Rosenberg, one of Sweden’s foremost experts in kulning. Because the herding call comes from speakers inside the megaphones, the absence of the singer is emphasized. The contrast between contemporary recording technology and the ancient song form parallel today’s modern cowshed and the surrounding pastures on which animals have grazed since the 1500s.

Recall is a part of The Land Use Project, an investigation of the site’s history and nature that Ray carried out for the exhibition WANÅS 2006: Insight Out. The project also included Retain, a set of costumes for tour guides, and Solarium, an audio installation set in a circular space between the trees where, inspired by Le Corbusier’s famous lounge chair LC4, the sun could shine down on six deck chairs made of stacked wood.

Ray often creates installations that contain both sound and architectonic elements, primarily exploring how humans are impacted by their surroundings. At Wanås, her audio installation brings together the past and the present, analogue with technology, farming on the estate and its artistic ventures.