• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Kathleen Schimert


Kathleen Schimert
(Född/Born 1963, verksam i/works in New York)
Untitled, 1996
Gjuten brons, lackerad yta/Cast bronze, lacquered surface
Skala/Scale 1:1
Med stöd från/With support from BRIO, Osby Industrilackering

For English please scroll down

På en höjd mitt i parken, lite avsides från de mest använda stigarna, är Kathleen Schimerts Untitled placerad. När solljuset når platsen blixtrar det till i skulpturernas glänsande yta. Om det inte vore för den lysande, nästan neongröna färgen hade de varit lätta att missa med tanke på skulpturernas storlek.  

När Schimert kom till Wanås inspirerades av de mossbevuxna gröna stenarna i bokskogen. Hon arbetade fram olika former i frigolit, som hon sedan gjorde formar av, för att kunna gjuta skulpturerna på klassiskt vis i brons. Ytan är av krom och metalliclackad av en billackeringsfirma. Färgen skulle efterlikna samma neongröna nyans som bokskogen har när de första löven slår ut på våren.

Schimert arbetar i en mängd olika material, som teckning, film och skulptur. En inspirationskälla i Schimerts konstnärskap är olika science fictionförfattare och hon beskriver sina konstverk som ”[ett] rum för illusion”. Skulpturernas stenliknande former och färg hämtad från grönskan, gör att deras plats i parken upplevs som given, samtidigt som den glänsande färgen kan leder tankarna till något bortom vår värld, som om de har fallit ned från yttre rymden.

>>>

On the top of a slope in the middle of the park, some distance from the most popular paths, lies Kathleen Schimert’s Untitled. When the sunlight hits this spot, it sparkles on the sculptures’ glossy surface. If not for the shimmering, almost neon-green colour, the sculptures might be easy to miss, considering their size.

When Schimert came to Wanås, she was inspired by the moss-covered green rocks in the beech forest. She worked forth various shapes in styrofoam, from which she then made moulds so that she could cast the sculptures in bronze using the classical technique. The surface is chrome and was lacquered by an automobile painting company. The colour is intended to resemble the same neon green tone of the beech forest when the first leaves burst from their buds in the spring.

Schimert works in a variety of different materials, such as drawing, film, and sculpture. Inspiration for Schimert’s art often comes from different science fiction authors, and she describes her art as “[a] space for illusion.” The rocklike forms of the sculptures and the colour borrowed from the surrounding foliage mean that their place in the park feels obvious, at the same time as the glossy hue can lead the thoughts to something beyond our world, as if they could have fallen here from outer space.