• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Sarah Schwartz


Sarah Schwartz
(Född/Born 1953, verksam i/works in Chicago)
Mother, 1990
Gravyr i granitsten/Inscription in granite stone
10 x 52 x 50 cm

Reflexion, 1989
Gravyr i granitsten/Inscription in granite stone
77 x 137 cm

For English please scroll down

När Sarah Schwartz besökte Wanås 1989 och 1990 lämnade hon efter sig två språkbaserade verk. Det första verket, Reflexion, kom till som en överraskning. Schwartz högg in ordet i en sten som ligger mitt på stigen, men som bara upptäcks av den observanta besökaren. Ett subtilt verk som bär på en tvetydighet i ordets dubbla betydelse av eftertänksamhet och spegling.

Mother ingick i en verkserie med mindre skulpturer, bestående av delvis råa stenar med polerade delar och inhuggna ord. Ibland innehöll de långa meningar och ibland bara något enstaka ord, som i verket på Wanås. Texten Mother är ingraverad på ena sidan av en låg och fyrkantig sten. Stenens form påminner om ett podium eller ett fundament, som om konstnären vill lyfta fram och hedra moderskapet.

Schwartz konstverk vittnar om en försiktighet med parkens miljö som var typisk för de tidiga utställningarna på Wanås. De är knappt synliga, passeras lätt förbi och lyckas med att finnas utan att störa eller utmana naturen. Mother och Reflexion är också bland de första av många språkbaserade verk som finns i parken idag. Jenny Holzer har placerat texter längs den långa stenmuren som omgärdar parken och språket är också centralt i konstverken av Marianne Lindberg De Geer, Yoko Ono, Srinivasa Prasad, Carl Fredrik Reuterswärd och Robert Wilson.

>>>

When Sarah Schwartz visited Wanås in 1989 and 1990, she left behind two language-based works. The first work, Reflexion, came as a surprise. Schwartz carved the word in a stone lying in the middle of the path, only to be discovered by the most observant visitors. It is a subtle work that is ambiguous in the double meaning of the word: circumspection and mirroring.

Mother was part of a series of smaller sculptures, consisting of stones that were partially untouched, but also featured polished sections and engraved words. Sometimes they contained long sentences, and sometimes only individual words, such as in the work at Wanås. The text Mother is engraved on one side of a low, square stone. The stone’s shape is reminiscent of a podium or a foundation, as if the artist wanted to emphasize and honour motherhood.

Schwartz’ artworks witness of the cautious approach to the park’s environment that was typical of early exhibitions at Wanås. They are hardly visible, easy to pass by, and exist without disturbing or defying nature. Mother and Reflexion are also among the first of many language-based works that can be found in the park today. Jenny Holzer has placed texts along the long dry-stone wall that surrounds the park, and language is also central to artworks by Marianne Lindberg De Geer, Yoko Ono, Srinivasa Prasad, Carl Fredrik Reuterswärd, and Robert Wilson.