• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Marianna Uutinen


Marianna Uutinen
(Född/Born1961, verksam i Helsingfors/works in Helsinki)
The Hearts, 1994
Vångagranit/Vånga granite
110 x 110 x 10 cm

For English please scroll down

Marianna Uutinen skapade två hjärtan till utställningen på Wanås 1994. Det ena var ett svart hjärta av diabas som inte längre finns kvar i parken. Till det andra valde hon Vångagranit som material. Den bryts precis som diabasen lokalt och har en rödaktig färg. Den platta stenen till hennes verk är polerad högblank och formad till ett hjärta, placerat direkt på marken invid den yttre parkstigen.

Parallellt med The Hearts i parken gjorde Uutinen installationen Carry Me Home i Magasinet. I den gamla byggnaden täcktes speglar på väggarna av rosa, kladdigt silikon, som oformliga, utplattade bubblor. De kombinerades med textfragment i samma rosa material, inspirerade av platsen och hämtade från hennes dagbok. Installationen är typisk för hennes konstnärskap, i vilket hon ofta laborerar med målningens yta, djup och struktur. Fortfarande undersöker hon konsekvent det banala, kitschiga, feminina och erotiska i förhållande till färg, form och skala.

>>>

Marianna Uutinen created two hearts for the exhibition at Wanås in 1994. One was a black heart made from diabase and is no longer in the park. For the other, she chose to work with Vånga granite. It is mined locally, just like diabase, and has a reddish colour. The flat stone for her work is polished to a high gloss and shaped as a heart, placed directly on the ground alongside the outer park path.

To parallel The Hearts in the park, Uutinen created Carry Me Home in the Barn. In the old building, the walls were hung with mirrors covered in pink, sticky silicone, resembling shapeless, flattened bubbles. They were combined with text fragments in the same pink material, inspired by the site and taken from her journal. The installation is typical of her oeuvre, in which she often works with the surface, depth, and structure of painting. Still, she consistently investigates the banal, kitschy, feminine, and erotic in relation to colour, shape, and scale.