• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Stefan Wewerka


Stefan Wewerka
(1928–2013, föddes i/was born in Magdeburg)
The Little Bridge, 1988
Diabas, stål/Diabase, steel
35 x 270 cm

For English please scroll down

Stefan Wewerkas The Little Bridge går över en liten bäck som binder samman parkens två dammar. Formen påminner om stadsbroar, som bron Rialto i Venedig eller världsarvsbron Stari Most i Mostar, Bosnien och Hercegovina. Skulpturens stomme är gjord i gulmålat stål och dess sju asymmetriska trappsteg i svart diabas härrör från Duvhultsbrottet, beläget några mil nordost om Wanås.

Många konstnärer på Wanås har arbetat med verk som bjuder in besökarna till att delta på olika sätt. Vi kliver upp på Jene Highsteins betongskulptur, klättrar i Jacob Dahlgrens Primary Structure och skriver lappar till Yoko Onos önsketräd. Wewerkas bro kan ses som det tidigaste konstverket på Wanås i den här traditionen. Han gav skulpturen en funktion – den kan användas som bro och det är med ett visst mått av spänning som besökarna tar sig över de smala trappstegen till andra sidan bäcken.

Wewerka var utbildad arkitekt, men utforskade en mängd inriktningar i sitt konstnärskap, däribland mode, film, design, teckning, måleri och skulptur. Han formgav fantasifulla möbler, som ibland är så oanvändbara att de blir mer skulpturer än bruksföremål. Det finns alltid en rejäl dos lekfullhet i Wewerkas verk. Linjerna spretar och buktar åt olika håll, möblerna är asymmetriska och böljande. I The Little Bridge löper flera av dessa intressen samman.

>>>

Stefan Wewerka’s The Little Bridge crosses a small brook that connects the park’s two ponds. Its form is reminiscent of town bridges such as the Rialto in Venice, or the UNESCO world heritage site Stari Most in Mostar, Bosnia and Herzegovina. The sculpture’s frame is constructed in steel that has been painted yellow, and its seven asymmetrical steps made of black diabase were mined from the Duvhult quarry, located a few dozen kilometres northeast of Wanås.

Many artists at Wanås have created pieces that invite audience participation in various ways. We step up onto Jene Highstein’s concrete sculpture, climb around in Jacob Dahlgren’s Primary Structure, and write on pieces of paper for Yoko Ono’s wish trees. Wewerka’s bridge can be seen as the earliest artwork in this tradition at Wanås. He gave his sculpture a function—it can be used as a bridge, though visitors cross the narrow steps to the other side of the brook with a certain amount of trepidation.

Wewerka began his career as an architect, but explored a wide variety of directions in his art, among them fashion, film, design, drawing, painting, and sculpture. He designed creative pieces of furniture that are at times unusable, becoming sculptures to view, rather than articles for everyday use. A substantial dose of playfulness characterizes Wewerka’s artworks. The lines spread and curve in different directions, furniture is asymmetrical and billowing. The Little Bridge is the intersection of many of these interests.