• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Dan Wolgers


Dan Wolgers
(Född/Born 1955, verksam i/works in Stockholm)
Allt är förlåtet/All is Forgiven, 1992

For English please scroll down

När Dan Wolgers bjöds in till Wanås 1992 packade han bilen full med överblivna saker från sin ateljé. Rester från installationer, trasiga skulpturer, skisser och andra prylar stjälptes ut på gräset nära grusvägen som passerar förbi Maya Lins stora jordkonstverk. Allt är förlåtet är en försonande gest, där tidigare misslyckade och ofärdiga arbeten samlas i en installation som berättar om konstnärens process och arbetet i ateljén. Till hösten fanns enbart några kräkimitationer från Butterick’s kvar på marken, resten hade stulits av Wanås besökare. 2010 donerade Wolgers verket till Stiftelsen Wanås Utställningar och konstaterade att konstverket numera består av avsaknaden av högen. En skylt markerar den plats där föremålen en gång stjälptes ut.

Med lekfullhet och provokation som medel har Wolgers kommit att bli en av Sveriges mest kända konstnärer. Många av hans verk har politiska implikationer som synar och ifrågasätter konstvärldens maktstrukturer. I samband med en grupputställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm stal han två bänkar från konsthallen och sålde dem via ett auktionsverk. Han reagerade på att han inte skulle få betalt för sin medverkan. För pengarna han fick från försäljningen köpte han ny utrustning till sin ateljé. Två privatpersoner polisanmälde honom för tilltaget och det oöppnade kuvertet med delgivningen om den fällande domen såldes till en samlare. 1992 fick Wolgers uppdraget att formge omslaget till telefonkatalogen Gula Sidorna. Han skrev sitt eget namn och telefonnummer på omslaget, varpå han blev nerringd av en mängd människor. ”Själv jobbar jag väldigt bra när jag blir distraherad,” säger han.

>>>

When Dan Wolgers was invited to Wanås in 1992, he packed his car full of leftover materials from his studio. Remains of installations, broken sculptures, sketches, and other remnants were dumped onto the grass near the road that passes Maya Lin’s earthwork. All is Forgiven is a conciliatory gesture in which unsuccessful and unfinished work is brought together in an installation that tells of the artistic process in the studio. By the fall of that year, all that remained on the ground was a few piles of fake plastic vomit; the rest had been stolen by visitors. In 2010, Wolgers donated the work to the Wanås Foundation and stated that now, the essence of the artwork is the pile’s absence. A sign marks the place where the objects were once dumped.

With playfulness and provocation as his tools, Wolgers has become one of Sweden’s most well-known artists. Many of his works have political implications that examine the power structures of the art world. In connection with a group exhibition at Liljevalchs konsthall in Stockholm, and in retaliation for not being paid for his participation, he stole two benches from the gallery and sold them at auction. With the money he received for the sale, he purchased new equipment for his studio. He was reported to the police for this prank, and the unopened envelope serving the guilty verdict was sold to an art collector. In 1992, Wolgers designed the cover of the Stockholm Yellow Pages. He wrote his own name and telephone number on the cover, resulting in countless phone calls. “I work incredibly well when I’m distracted,” he says.