• Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

 • Kimsooja
  A Laundry Field, 2020

 • Kimsooja
  Deductive Objects, 1993/2020

 • Kimsooja
  Meta Painting, 2020

 • Kimsooja
  Sowing Into Painting, 2020

 • Kimsooja
  Thread Routes, 2014

 • Kimsooja
  To Breath, 2020

Jason Diakité


 

Jason Diakité i samarbete med/in collaboration with Maria Bajt
(Född/Born 1975, verksam i/works in Stockholm)
Kor kan drömma/Cows Can Dream, 2013
Konstprojekt/Art Project

For English please scroll down

Då och då, vissa speciellt klara fullmånenätter, kan nattvandrande människor iaktta en ko som går i skulpturparken på Wanås. Ibland kan besökarna också dagtid se en ko i något av konstverken. Kanske i ett träd, någon gång uppe på en pyramid. Det är kon Sam som letar efter konsten i parken på andra sidan stenmuren.

Kor kan drömma är den tredje i en serie konstbarnböcker om Sam på Wanås som upplever konsten och parken i verkligheten och fantasin. Varje år tar en ny skribent och konstnär tillsammans sig an barnboksexperimentet. 2013 presenterades projektet både som en bok och en utställning. En översättning till engelska gavs ut 2016.

>>>

Now and then, on an especially clear night under a full moon, people wandering at night will see a cow walking through the sculpture park. Sometimes daytime visitors also see a cow in some of the artworks. Maybe in a tree, one time on top of a pyramid. It's Sam the Cow, who's looking for art in the park on the other side of the stonewall.

Cows Can Dream is the third in a series of children's art books about Sam's experience of art and the park in reality and fantasy. Each year a new writer and artist together experiment with the children's book. In 2013 the project was presented as both a book and an exhibition. The English translation of Cows Can Dream was published in 2016.