• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Anna Camner


Anna Camner
(Född/Born 1977, verksam i/works in Stockholm)
The Sick Rose, 2012
Konstprojekt/Art Project

For English please scroll down

Se bladen. En larv kläcks, det skymmer.
I dammen flyter en ensam ros.
Upptäck växter, insekter och spår.


Bilderna är berättare i en poetisk bilderbok för alla åldrar. Titeln är hämtad från den engelske 1700-talspoeten William Blake. Vi följer hur Sam tittar nära på naturen i Wanås Konsts andra barnbok, en serie som utgår från Sam som kommer till Wanås och upplever parken och konsten i verkligenheten och fantasin. Varje år tar en ny konstnär och författare tillsammans sig an berättelsen. Anna Camner skapade 2012 års utgåva.

>>>

Look at the leaf. A catepillar hatches, then hides. 
In the pond a single rose is floating. 
Discover plants, insects, and traces. 


The images narrate a poetic picture book for all ages. The title is borrowed from a poem by the 18th century English poet William Blake. We watch as Sam takes a closer look at nature in Wanås Konst's second children's book, part of a series based on Sam the Cow's adventures and experiences at Wanås in reality and fantasy. Every year a new artist and author together takes on Sam's story. Anna Camner created the 2012 edition.