• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Astrid Trotzig
Astrid Trotzig i samarbete med/in collaboration with Fredrik Söderberg
(Född/Born 1970, verksam i/works in Stockholm)
Den förtrollande parken [The Enchanted Park], 2011
Konstprojekt/Art Project

For English please scroll down

I en saga med tårar av pärlor och viskande vindar möter barnen på slottet och Sam den gamla Vattenhäxan i dammen. Berättelsen utspelar sig i Wanås park bland träden och konsten, med ord och bilder som tar dig med till det magiska och fantastiska. Den förtrollade parken är den första i en serie barnböcker om Sam som upplever platsen i verkligheten och fantasin. Varje år tar nya författare och konstnärer sig an barnboksexperimentet om Sam på Wanås. Först ut var författaren Astrid Trotzig och konstnären Fredrik Söderberg 2011.

>>>

In this story of pearl tears and whispering winds, we meet the children of the castle and Sam the ancient Water Witch of the pond. The story takes place at Wanås' park among the trees and the art, but the words and pictures take you away to a magical and fantastical place. Den förtrollade parken [The Enchanted Park] is the first in a series of children's books about Sam’s experiences at Wanås in reality and fantasy. Every year new writers and artists collaborate on a children's book about Sam at Wanås. The first in the series was by writer Astrid Trotzig and artist Fredrik Söderberg in 2011.