• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Juan-Pedro Fabra Guemberena


Juan-Pedro Fabra Guemberena i samarbete med/in collaboration with Jan Håfström & Carl Mikael von Hausswolff
(Född/Born 1971, verksam i/works in Stockholm)
Graf Spee, 2007–
Dörrar och fönster från Wanås, ljud, DVD-stillbilder/Doors and windows from Wanås, sound, DVD stills

For English please scroll down

När Jan Håfström ställde ut för första gången på Wanås 1991 skapade han av gamla dörrar och fönster från Wanås Den spanska armadan i Magasinet. 2007 bjöds Håfström in på nytt och ville då skapa en ny, permanent version av ”armadan”, denna gång i samarbete med Juan-Pedro Fabra Guemberena och Carl Michael von Hausswolff. Tillsammans lät de Wanås bli platsen för deras pågående projekt om Admiral Graf Spee, ett tyskt slagskepp som sänktes av sin befälhavare utanför Montevideo i Uruguay 1939.

Håfström skapade ett assemblage av gamla fönster från Wanås som sattes upp i Logen tillsammans med en filmsekvens av Fabra Guemberena och elektronisk musik av von Hausswolff. I samband med utställningen Unvergessen (Graf Spee III) på Wanås 2014 reste de till Uruguay, vilket resulterade i en utställning med utgångspunkt i den specifika historien om Admiral Graf Spee, men med universella tankar kring liv, död, krig, fascism och barmhärtighet. Den permanenta installationen i Logen kompletterades med dödskallar bakom varje fönsterruta, en skylt och en skeppsklocka.

Referenser till död, historia och krig är ofta närvarande i Håfströms konstnärskap, så även i Graf Spee. Händelserna kring Admiral Graf Spee blir en sorts samlingspunkt för de tre konstnärerna, där deras olika intressen och tillvägagångssätt får möjlighet att haka i varandra. ”Det finns utan tvekan en gemensam fascination för extrema uttryck där döden kanske är det viktigaste elementet, alla tre laborerar just med denna komponent på olika sätt”, kommenterade Fabra Guemberena samarbetet 2014.

>>>

For Jan Håfström’s first exhibition at Wanås in 1991, he created The Spanish Armada in the Barn, which is now a permanent installation at Astrup Fearnley Museum in Oslo. Håfström was invited to exhibit at Wanås again in 2007, and he wanted to create a new, permanent version of the work, this time in collaboration with Juan-Pedro Fabra Guemberena and Carl Michael von Hausswolff. Together, they made Wanås the site for their ongoing project about the Admiral Graf Spee, a German battleship that was scuttled by its captain outside Montevideo in Uruguay in 1939.

Håfström created an assemblage of old windows from Wanås that were hung in the Hay Barn, accompanied by a film sequence by Fabra Guemberena and electronic music by von Hausswolff. In connection with the exhibition Unvergessen (Graf Spee III) at Wanås in 2014, they travelled to Uruguay, a trip that gave the exhibition a starting point in the particular history of the battleship Admiral Graf Spee. But the exhibition also includes universal thoughts about life, death, war, fascism, and mercy. The artists completed the permanent installation in the Hay Barn with skulls behind every windowpane, a sign, and a ship’s bell.

References to death, history, and war are often present in Håfström’s art, as also seen in Graf Spee. The events surrounding Admiral Graf Spee become a sort of intersectional node for the three artists. “Without a doubt, we see a common fascination in extreme expressions in which death is perhaps the most important element, and all three work with exactly this component in different ways,” Fabra Guemberena said in 2014 of the collaboration.