• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Igshaan Adams


Igshaan Adams
(Född/Born 1982, verksam i Kapstaden/works in Cape Town)
I Am You, 2015
Diabas/Diabase 
Tack till/Thanks to Stenriket

For English please scroll down

Igshaan Adams skulptur I Am You har en form som verkar vara abstrakt, men samtidigt föreslår närvaron av en kropp. Skulpturen gestaltar en övertäckt person som sitter på knä. I Am You utgår från en performance med samma titel från 2013, där Adams intog en muslimsk böneposition och satt på knä under ett vitt, tunt tyg. Trädens stammar och kronor bildar en sal runtom skulpturen som är riktad mot Mecka. Skulpturens material är diabas, en sten som bryts bland annat nära Wanås och i Sydafrika, Adams hemvist. Adams vill att beröringen från besökarna på lång sikt ska polera ytan blank.

Skulpturen skapades till Wanås Konsts utställning Barriärer – Samtida Sydafrika 2015. Barriärer, fysiska såväl som mentala, inre och yttre, behandlades av utställningens sex konstnärer. I konstverket arbetar Adams med slöjans komplexitet. Den markerar religiös tillhörighet, skyddar från blickar, döljer och begränsar. I en annan performance, Please Remember II (2013), iscensatte Adams med sin pappas hjälp en muslimsk begravningsritual. Pappan tvättade och lindade in Adams kropp i textilier. Textilier är ett återkommande material i Adams verk. Han blandar in tyger och trådar, väver och draperar sig själv i konstverk som blandar närvaro med frånvaro. 

”Jag orienterar mig efter de inbäddade, stereotypa förväntningarna på mina sociala roller, jag fortsätter att leta efter nya sätt att förstå, nya sätt att se min kombination av identiteter”, säger Adams om sitt arbete. Muslim och homosexuell, uppväxt i ett kristet hem i Kapstaden under apartheidtiden – i sin konst utforskar Adams vem han är, men frågar samtidigt vilka vi är bortom de identiteter som vi tilldelas.

>>>

Igshaan Adam’s sculpture I Am You depicts a person who is kneeling, yet covered. I Am You has its origins in a performance of the same name from 2013, where Adams assumed a Muslim prayer position and knelt under a white cloth. The trunks and crowns of the trees create a hall around the sculpture, which is facing Mecca. The sculptural material is diabase, and Adams wants the touches of visitors to polish the surface smooth over time.

The sculpture was created for Wanås Konst’s exhibition Barriers – Contemporary South Africa in 2015. The exhibition’s artists all examined barriers: physical as well as mental, internal and external. In this artwork, Adams approaches the complexity of the headscarf. It marks religious affiliation, protects from view, hides, and limits. In another performance, Please Remember II (2013), Adams staged a Muslim burial ritual with the help of his father. His father washed and wrapped Adam’s body in textiles. Textiles are a recurring material in Adams’ work. He blends cloth and thread, weaving and draping himself in artworks that combine presence with absence. 

“Navigating my way around the expectations imbedded within the stereotypes of my social roles, I continue to search for new understanding, new ways of seeing my combination of identities,” Adams says of his work. He is Muslim and homosexual, brought up in a Christian home in Cape Town during the Apartheid era. In his artwork, Adams examines who he is, but simultaneously asks who we are beyond our assigned identities.