• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Nathalie Djurberg & Hans Berg


Nathalie Djurberg & Hans Berg
(Båda födda/Both born 1978, verksamma i/work in Allingsås och/and London)
In Dreams, 2016
Plåt, trä, spegelglas, glasfiber, ljud/Sheet metal, wood, mirror glass, glassfiber, sound
7 x 7 m
Med stöd från/With support from Wanås Konst Artlover

For English please scroll down

Till In Dreams valde Nathalie Djurberg & Hans Berg en avskild plats i parken. En surrealistisk miljö byggdes upp på en stor reflekterande yta som speglar naturen och skulpturerna på den. Rosa och blå ekollon, guldfärgade löv och cigarettrökande fåglar är några djur och växter i konstverket. En loopad ljudslinga förvandlar platsen. Ibland går musiken knappt att urskilja från skogens ljud och ibland övergår den i pulserande elektronisk musik. I en kommentar till en tidig skiss nämnde Djurberg tonårstidens övergångsfas som en referens till In Dreams. ”Tonåringens övertygelse med den där fantastiska säkerheten om att man vet precis allt och har full koll på verkligheten har blivit förskjuten, det är som att vakna upp med ena foten i den här världen och andra foten i en Alice i underlandet-värld.” Till utställningen gjorde de också filmen Worship (2016) och vissa motiv dyker upp i båda konstverken.

Nathalie Djurbergs & Hans Bergs konst förknippas med omisskännliga leranimationer som lämnar ett starkt intryck. Det smärtsamma står i centrum, offer och förövare byter roller med varandra, naturen tar över, det mänskliga och djuriska blandas med sex och humor. Djurberg beskriver konsten som en frizon där man kan utmana gränser och undersöka tabun. Nathalie Djurberg började arbeta med leranimationer i början av 2000-talet och har sedan 2009 låtit animationerna växa och bli skulpturer och installationer. Sedan 2004 samarbetar hon med Hans Berg som komponerar musiken, som är en oskiljaktig del av konstnärskapet och ofta det första vi möter och tar in. In Dreams är deras första skulpturgrupp utomhus.

>>>

For In Dreams Nathalie Djurberg & Hans Berg have chosen a secluded place in the park. A surrealistic environment was constructed on a large, reflective surface that would mirror both nature and the sculptures. Pink and blue acorns, golden leaves, and cigarette-smoking birds are some of the animals and plants in the artwork. A looped recording transforms the space. In a comment on an early sketch, Djurberg cites the teenager’s transformative phase as a reference for In Dreams. “The teenager’s conviction, with that fantastic self-assurance, that she knows absolutely everything and has a firm grasp on reality has been displaced; it is like waking up with one foot in this world and the other in an Alice in Wonderland world.” For the exhibition they also made the film Worship (2016), and certain motifs appear in both artworks.

Nathalie Djurberg’s & Hans Berg’s art is associated with unmistakable claymation films that make a strong impression. Painful experiences are central, victims and perpetrators switch roles, nature takes over, the human and the animalistic are combined with sex and humour. Djurberg describes art as a space free from limitations where boundaries can be challenged and taboos can be examined. Nathalie Djurberg began working with clay animations in the early 2000s, and since 2009, her animations have grown to become sculptures and installations. Since 2004, she has collaborated with Hans Berg, who composes the music, an inextricable part of the art. In Dreams is their first outdoor sculpture group.