• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Johanna Koljonen


Johanna Koljonen i samarbete med/in collaboration with Jenny Granlund
(Född/Born 1978, verksam i Köpenhamn/works in Copenhagen)
Jag vill bygga, 2015
Konstprojekt/Art Project

For English please scroll down

Jag vill bygga ett streck av jord och sten, som ringlar sig som en orm. En skulptur som är en krumelur. Så stor att man kan gå på den. Så stor att vi måste bygga den med grävskopa... Har du jord nånstans som vi kan bygga med? Vi kommer att behöva massor!

Jag vill bygga är ett samarbete mellan konstnären Jenny Granlund och författaren och programledaren Johanna Koljonen. Jag vill bygga är en berättelse om fem konstverk för den som vill veta och förstå mer om konsten på Wanås. Hur kom bollarna upp i träden och hur kan en murare bygga runda former? Precis som i verklighetens skulpturpark är det fullt med aktiviteter och många som arbetar.

>>>

I want to build a line of soil and stone, which curls like a snake. A sculpture that is a squiggle. So big that you can walk on it. So big we have to build it with excavator... Do you have any soil somewhere we can build with? We will need lots!

Jag vill bygga [I want to build] is a collaboration between artist Jenny Granlund, and writer and program leader Johanna Koljonen. Jag vill bygga is a story of five artworks those who want to know and understand more about the art of Wanås. How did the balls get up in the trees, and how can a mason build round shapes? As in the sculpture park of reality, it is full of activities and people who are working.