• Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Butler/Lindgård
  Fras II & Score ll, 2019
  March 2 – April 28

 • Birgitta Silfverhielm
  Rum, 1994

 • Butler/Lindgård
  Nipple Rug, 2018

 • Gloria Friedmann
  Stigma, 1991

 • Jene Highstein
  Grey Clam, 1990

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Malin Holmberg
  I Will Stop Loving You, 2010

 • Marina Abramovic
  Hunt Chair for Animal Spirits, 1998

 • Sarah Schwartz
  Reflexion, 1989

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

 • Wanås Konst
  Wanås, 2019

Carolina FalkholtCarolina Falkholt
(Född/Born 1977, verksam i/works in Gothenburg and New York)
Train of Thoughts, 2015/2017
Tågvagn, färg Train car, paint
Tack till/Thanks to Liftforum Eurotrade

For English please scroll down

Carolina Falkholt arbetar ofta med storskaliga bilder på en silo eller en vägg, men på Wanås har målningen lämnat byggnaderna, brer ut sig på en tågvagn och gör hela objektet till en skulptur. Falkholt har sin bakgrund i graffiti och i sitt konstnärskap arbetar hon med kropp, ord, bokstäver och även handalfabet, och linjer som växer till mönster, likt ett kamouflage. Både vagnen och graffiti förknippas med staden, men när konstverket står parkerat strax utanför Wanås park omvandlar det skogen och berättar om förflyttning och resa. I den färgskiftande naturen har Falkholt valt att enbart arbeta med svart och vitt. Hon har beskrivit graffiti som performativt skrivande, en medvetandeström, det kan läsas in i titeln: Train of Thoughts – tankegångar.

Carolina Falkholt often works with large-scale pictures on a silo or a wall, but at Wanås, the painting has left the buildings, stretching out over a train car and turning the entire object into a sculpture. Falkholt’s background is in graffiti, and in her art, she works with bodies, words, letters as well as the manual alphabet of sign language, and lines that grow into patterns, much like camouflage. Both the train cars and graffiti are associated with urban settings, but when the artwork stands parked just outside the park of Wanås, it transforms the forest and tells of transplantation and travel. Amidst the shifting colours of the natural world, Falkholt has chosen to work only with black and white. She has described graffiti as performative writing, a stream-of-consciousness, which can be read in the title: Train of Thoughts.