• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Katarina Löfström

Katarina Löfström
(född/born 1970, verksam i/works in Stockholm)
Open Source (Cinemascope), 2018/2020
Metallställning, paljetter, nät 6,5 x 9 m Metal construction, sequins, net
6,5 x 9 m
Tack till Thanks to Sluta Gräv

For English please scroll down


Katarina Löfström arbetar med icke-föreställande motiv i form av video och skulpturala installationer. Hon ser sina verk som abstrakta målningar av ljus och rörelse. I verket Open Source (Cinemascope) på Wanås möts två av hennes inspirationskällor – natur och populärkultur. Cinemascope är ett bildformat som introducerades 1953 för visning av 35mm-film. Panoramaformatet har inspirerat konstverkets gestaltning, titel och dimensioner. Metallställningen som bär skärmen är konstruerad av metalltross, en konstruktion som återfinns på scener och utomhusbiografer. Paljetterna speglar den omgivande naturen och vindens rörelse löser upp motivet och skapar en ständigt pågående, föränderlig abstrakt film. 2017 gjorde Löfström ett offentligt konstverk i samma material på husfasader i Linköping, som också är ett exempel på hennes långvariga intresse för skärmar och projektioner.

>>>

Katarina Löfström works with non-representational motifs in the form of video and sculptural installations. She sees her works as abstract paintings of light and movement. In the work Open Source (Cinemascope) at Wanås, two of her sources of inspiration meet—nature and popular culture. CinemaScope is a widescreen film format that was introduced in 1953 for showing 35mm film. The panorama concept has inspired the artwork’s form, title, and dimensions. The metal structure that holds the screen is made of a metal truss, a construction found on stages and outdoor cinema. The sequins reflect the surrounding nature, and the movements of the wind dissolve the motif and create a continuous, transforming abstract film. In 2017, Löfström created a public artwork using the same material on building façades in Linköping, providing an example of her long-standing interest in screens and projections.