• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Rana Begum

Rana Begum 
(Född/Born 1977, verksam i/works in London) 
No.1066 Bricks, 2021 
Marktegel/Clay Pavers 
Tack till/Thanks to Bara Mineraler, MS Mark & Stenentreprenad 

For English please scroll down

Från en öppning i stenmuren från 1700-talet sträcker sig Rana Begums konstverk 300 meter långt längs marken. Hon samspelar med platsens arkitektur – byggnadernas gavlar, material och färger. Tegelstenarnas mått och färg är utgångspunkten för ett abstrakt mönster av triangulära former som fyller och organiserar ytorna. Begum följer de befintliga rätvinkliga gångarna och adderar nytt. Hennes former förstärker korsformationen som markerar den plats där äldre gångar tidigare mötts samtidigt som rytmen förändrats med tillägg av trianglar som skapar brott i geometrin och erbjuder plats för att stanna upp och iaktta omgivningen på väg ut i skulpturparken. För Begum var det viktigt att mönstret gav en känsla av symmetri, fortsättning och flöde. Hon uppskattar att arbeta med repetition, att skapa en känsla av oändligt fortskridande.

>>>

From an opening in the stone wall from the 1700s, Rana Begum’s artwork stretches 300 meters along the ground. She interacts with the architecture of the place—the gables of the buildings, the materials, and the colors. The measurements and colors of the clay pavers form the starting point for an abstract pattern of triangular shapes and organize the surfaces. Begum follows the existing pathways with their right angles and adds on to them. Her designs amplify the cross formation that marks the site where older paths used to meet at the same time as the rhythm is changed with the addition of triangles that create breaks in the geometry and offer a place to stop and observe the surroundings on the way out into the sculpture park. For Begum it was important that the pattern had a sense of symmetry, continuity and flow. She enjoys working with repetition, creating a sense of infinite progression.