• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Samlingen

I den vildvuxna parken och i magasin och ladugårdsbyggnader runt Wanås slott gömmer sig en unik samling. Sedan starten 1987 har världskända konstnärer kommit till platsen. Drömmar och visioner har tagit form av skulpturer, installationer, ljudverk och jordkonst – inte sällan på gränsen till det möjligas konst. Platsen har förvandlats till konstnärens ateljé, ett laboratorium där nya idéer prövas. Samtidigt är konsten på Wanås Konst i högsta grad tillgänglig – här möts konsten informellt i naturen, utan pekpinnar, och det är den egna personliga upplevelsen som betonas. Sedan 1987 har ca 300 konstnärer ställt ut på Wanås Konst. I indexet nedan presenteras de konstnärer som ingår i den permanenta samlingen.

Konsten är i nästan samtliga fall skapad särskilt för platsen. Konsten kopplas ofta till staden och det urbana livet men på Wanås Konst tar den plats på samma kompromisslösa villkor som vi ser i naturen. Maya Lins, 11 Minute Line, 2004, är en 500 meter lång slingrande jordvall placerad i en kohage, Gloria Friedmanns röda vägg är samtidigt målning, byggnad och scenografi, och Ann Hamiltons installation lignum, 2002, intar ett magasin i flera våningar och skapar en egen värld att träda in i. Men konsten kan även smygas in i naturen. Jenny Holzers kilometerlånga Wanås Wall, 2002, består av ord som graverats in i stenarna i en låg mossig mur i Parken. Undangömda och svårfångade träder orden fram med en nästan outhärdlig styrka. Konsten väjer inte för platsens symbolik. Ann-Sofi Sidéns Fideicommissum, 2000, är en på många sätt klassisk bronsskulptur av en kvinnofigur. I Sidéns version hukar dock skulpturen kissande bakom en buske. Konst som pinkar in revir och påtalar patriarkala strukturer – fideikommiss var en juridisk lösning att överlämna större egendomar odelade till äldste sonen som i Sverige började avvecklas genom ny lagstiftning 1964.  På Wanås Konst dominerar de kvinnliga konstnärerna och slår hål på myten att det inte finns tillräckligt många kvinnor bland världens främsta konstnärer. Många amerikanska konstnärer är representerade med verk som är unika i skala och omfattning, både i Europa och i USA, för en samling som är öppen för allmänheten.Den permanenta samlingen på Wanås Konst omfattar idag ett femtiotal verk varav flertalet återfinns i Parken. Parken är öppen dagligen året om. Årstiderna gör att var besök präglas av säsongens växlingar. Teaterregissören och konstnären Robert Wilsons installation A House for Edwin Denby, 2000, med varmt ljus och konstnärens mässande röst strömmande ut ur fönstren är magisk om hösten och Yoko Onos Wish Trees for Wanås, 2011, bär i maj både äppelblom och önskningar.

Konstnärer

Sortera: Namn / Årtal / Land

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.